Bochenek Almorha

Jojo, w porównaniu z klaunem, jest bardziej aktywny niż jego krewny, ale nadal jest stosunkowo łagodny.Loach Almorha żyje w przydenne , słodkowodne środowisko.

Nic nie wiadomo o loach Almorha