Spookfish Javelin

Gatunek wyróżnia się niezwykłymi wypukłościami, które wyrastają z jego oczu, z których każdy ma dobrze rozwiniętą soczewkęSpookfish Javelin żyje w pelagiczno-oceaniczne , oceanodromiczny , morski , zakres głębokości 0 - 640 m środowisko.

Smukły oszczepnik (Bathylychnops exilis Cohen) to półprzezroczysta ryba mezopelagiczna o ewolucyjnych adaptacjach tak niezwykłych, że wydają się niewiarygodne. Okazy tej ryby łowiono na głębokościach od tak płytkich, jak 30 metrów do skrajnych 1000 metrów. Więcej

* Spookfish Javelin, Bathylychnops exilis Cohen, 1958. * Rodzaj Dolichopteryx * Dolichopteryx anascopa Brauer, 1901. * Dolichopteryx binocularis Beebe, 1932. Więcej